Gamuda Land VN

Gamuda Land Việt Nam

Gamuda Land Việt Nam

CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND VIỆT NAM   Chuyên Phát Triển Các Khu Đô Thị Và Cộng Đồng Dân Cư Hệ thống được xây dựng bởi Cục Quản Lý Công Trình và Xây Dựng Singapore Gamuda Land, bộ phận phát triển bất động sản của tập đoàn Gamuda Berhad được thành lập vào năm 1995. […]